Условия за ползване и конфиденциалност

Достъпвайки този сайт и съдържащата се в него информация, Вие декларирате, че сте прочели, разбрали и сте се съгласили с настоящите условия:

Интернет страницата (уеб сайтът) на Юробанк България АД е създадена с общо-информационна цел. Информацията, поместена на страницата, не представлява пряко предложение или консултация за използване на продуктите и услугите на Банката. Юробанк България АД си запазва правото да променя съдържанието на уеб сайта и настоящите условия без предварително известие.

Видове информация, която събираме

Чрез попълването на електронни формуляри, инициирането на електронна кореспонденция и/или ползване на онлайн услуги, Вие доброволно предоставяте лична информация. Уведомяваме Ви, че ако предоставената от Вас информация съдържа лични данни, Вие може да упражните правата си по Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), чрез писмено заявление до посочените в уеб сайта адреси на Юробанк България АД. Тази информация се използва за целта, за която е предоставена и не се обработва допълнително по начин, несъвместим с тази цел, освен в предвидените в нормативен акт случаи. В съответствие със ЗЗЛД, Юробанк България АД е вписана в регистъра на администраторите на лични данни, поддържан от Комисията за защита на личните данни.

Юробанк България АД събира информация по време на Вашите посещения на настоящия уеб сайт, чрез широко използвани в практиката инструменти за събиране на данни – „бисквитки” (cookies). „Бисквитките” представляват текстов файл, който се записва на твърдия Ви диск и се използва за идентификация на Вашия компютър и за запаметяване на Вашите предпочитания при  търсене на информация в сайта, за персонализация на изобразяваната информация, за преброяване на посетителите на сайта, както и за улесняване на потребителите при регистрация за услугите, предлагани на сайта и за защита на данните на потребителите. Ако не желаете да приемате „бисквитки”, те могат да бъдат деактивирани чрез настройка на използвания от Вас браузер. Ако решите да отказвате „бисквитките”, е възможно да нямате достъп до всички функционалности на този сайт.

С кого споделяме вашата информация?

Юробанк България АД не предоставя гореописаната информацията на трети лица, освен при изрично Ваше съгласие или в предвидените в нормативен акт случаи.

Отговорност

Юробанк България АД поема отговорността за опазване неприкосновеността на информацията, която потребителите предоставят при използване на нашите онлайн услуги при спазване на настоящите условия. Юробанк България АД не носи отговорност за последиците, в т.ч. за каквито и да е преки или косвени вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа Ви или използването на този сайт. Юробанк България АД не гарантира актуалността, точността или изчерпателността на информацията, съдържаща се в сайта, и заявява, че не понася пасивите от евентуални грешки или пропуски.

При интерес от Ваша страна към някои от предоставените от Юробанк България АД продукти или услуги моля да се свържете с нас за повече информация.
Юробанк България АД не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до този сайт.

Нашият уеб сайт може да съдържа хипервръзки към други сайтове. Юробанк България АД не гарантира за съдържанието и точността на тези сайтове и Ви препоръчва да прочетете тяхната политика за защита на личните данни.

Ако имате въпроси, свързани с настоящите условия за ползване и конфиденциалност може да се свържете с нас на: info@e-postbank.bg