Предплатена карта Mastercard Prepaid

myrewards_card

С предплатена карта Mastercard Prepaid се възползвате от паричните награди, които получавате с натрупаните точки по програма „Моите награди“ (МyRewards) при покупки с кредитната Ви карта от Пощенска банка.
Всеки път, когато желаете да обмените точки по програма „Моите награди” (MyRewards), Вашите парични награди ще бъдат зареждани по карта Mastercard Prepaid.

С Mastercard Prepaid Вие се възползвате още и от следните възможности:

 •  Зареждате картата с избрана от Вас сума:
  - в брой във всеки офис на банката;
  - чрез банков превод, чрез мобилно (m-Postbank) и интернет банкиране (e-Postbank) или в офис на Пощенска банка;
 • Прехвърляте суми от други Ваши сметки в Пощенска банка по сметката към карта Mastercard Prepaid – чрез мобилно (m-Postbank) и интернет банкиране (e-Postbank) или в офис на Пощенска банка;
 • Прехвърляте суми от Ваши сметки в други банки по сметката към карта Mastercard Prepaid;
 • Получавате информация чрез SMS за всяка извършена трансакция с Вашата карта;

Може да ползвате Вашата предплатена карта Mastercard Prepaid:

1. На Терминални устройства АТМ (банкомати):

 • Теглите пари в брой от банкомат в страната и чужбина с логото на Mastercard;
 • Теглите пари в брой на банкомат на Пощенска банка;
 • Плащате Вашите битови сметки;
 • Правите справка за салдо по Вашата сметка;
 • Променяте ПИН – на банкомат на Пощенска банка.

2. На Терминални устройства ПОС:**

 • Заплащате стоки и услуги безкасово на ПОС терминал в търговски обекти в страната и чужбина;
 • Теглите пари в брой на ПОС терминал в офис на банка в страната и чужбина.

3. В Интернет (чрез виртуални терминални устройства ПОС):***

 •  Плащате стоки и услуги, вкл. и битови сметки;
 •  Резервирате хотел, rent – a – car, билети за самолет, театър или концерт;
 •  Получавате суми по картата.

И още…

Можете да поръчате издаване на допълнителна предплатена карта на членове на семейството с предварително зададен дневен лимит, без промяна в месечната такса за обслужване по сметката към предплатената карта.

 

** Търговските обекти и ПОС терминалите трябва да бъдат обозначени с лого на Mastercard.
*** Съответният интернет сайт следва да е обозначен като приемащ плащания с карти и да е поместено лого на Mastercard.